Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Zdjęcie przedstawia budynek Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAŚNIKU


ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik 

telefon 47 812 42 10, fax 47 811 17 03

Poczta elektroniczna: komendant.kppkrasnik@lu.policja.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji: telefon 47 812 42 15 /w godzinach 7.30-15.30/


WYDZIAŁY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU:


Wydział Prewencji

Naczelnik - telefon 47 812 42 70

Sekretariat - telefon 47 812 42 86

Zespół do spraw Przestępczości Nieletnich - telefon 47 812 42 01


Wydział Kryminalny

Naczelnik - telefon 47 812 42 82

Sekretariat - telefon 47 812 42 30


Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik - telefon 47 812 42 24

Sekretariat - telefon 47 812 42 25


Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku


Stanowisko do spraw Kadr Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku - telefon 47 812 42 07


Telefon alarmowy dla osób z problemami i niepełnosprawnościami narządów słuchu i mowy: 531-555-444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie za jego pomocą osoby niepełnosprawne (głównie z niepełnosprawnościami narządów słuchu i mowy), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję. Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba. Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.

 
Powrót na górę strony