Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU


Naczelnik: podinsp. Andrzej Stańko

Zastępca naczelnika: asp. szt. Arkadiusz Szyszka 

ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik 

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego czynny w godzinach 7:30-15:30

telefon 47 812 42 25 lub 47 812 42 21


Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów. Wydział Ruchu Drogowego dysponuje radiowozami oznakowanymi, motocyklami, a także nieoznakowanym pojazdem z zainstalowanym videorejestratorem, a służba pełniona jest w dwuosobowych patrolach zmotoryzowanych. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).Patrole Wydziału Ruchu Drogowego realizują czynności w zakresie prewencji policyjnej zlecone przez dyżurnego Komendy a także zadania w zakresie: 

  • obsługi zdarzeń drogowych,
  • opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg,
  • nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, w tym nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.
Powrót na górę strony