Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU


Naczelnik: nadkom. Piotr Bojko

Zastępca Naczelnika: asp. szt. Grzegorz Blat

Zastepca Naczelnika: podinsp. Dorota Węcławska-Baran

ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik 

Sekretariat Wydziału Prewencji czynny w godzinach 7:30-15:30

telefon 47 812 42 86 faks 47 811 17 03


W skład Wydziału wchodzą policjanci:

  • Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego

W strukturze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie miasta i gminy Kraśnik poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Zespołu Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.

  • Zespół Dyżurnych

Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. Między innymi kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.

  • Zespół do Spraw Wykroczeń

Policjanci z Zespołu do spraw wykroczeń odpowiadają przede wszystkim za prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz zbieranie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie a także innych działaniach prewencyjnych.

  • Zespół Dzielnicowych

Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Kraśnik, utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.

  • Zespół do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Zespół do spraw profilaktyki społecznej,  nieletnich i patologii koordynuje działania Policji w zakresie pracy na rzecz zwalczania zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, a także patologii społecznych.

 

Powrót na górę strony