Aktualności

KONKURS "KRZYŻÓWKA Z ZASADAMI"

Organizatorem konkursu „Krzyżówka z zasadami 2023” jest Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku. Odbędzie się pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego Pawła Kudrela w placówkach oświatowych na terenie powiatu kraśnickiego. Zachęcamy do udziału!!!

Celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie postaw pozwalających uczniom na budowanie poczucia własnego bezpieczeństwa.  Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające do klasy 3-4 szkoły podstawowej, zamieszkałe na terenie powiatu kraśnickiego. Szczegóły regulaminu znajdują się w załączonym regulaminie. 

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 6 grudnia 2023 roku.  Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. O terminie wręczenia nagród opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni telefonicznie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 

aspirant Paweł Cieliczko

Powrót na górę strony