Aktualności

ZAKOŃCZENIE AKCJI „BEZPIECZNY MALUCH”

Dziesiątki skontrolowanych pojazdów pod różnymi placówkami oświatowymi na terenie powiatu kraśnickiego w ostatnich dniach, ujawnione przypadki naruszeń dotyczących niekorzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz nieprawidłowego przewożenia dzieci to bilans akcji „Bezpieczny Maluch”, która miała miejsce w ostatnich dniach. Tego typu działania będą powtarzane i prowadzone częściej aby wyeliminować nieodpowiedzialne zachowania wśród kierowców, którzy w ten sposób mogą narazić najmłodszych na niebezpieczeństwo.

Od kilku dni kraśniccy policjanci w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczny Maluch” w okolicach szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek  oświatowych na terenie powiatu kraśnickiego prowadzili wzmożone kontrole kierujących samochodami osobowymi.  To wszystko w trosce o najmłodszych. Policjanci ruchu drogowego a także innych wydziałów sprawdzali czy przywożący dzieci na zajęcia edukacyjne dbali o ich bezpieczeństwo poprzez właściwe przewożenie ich w zapiętych pasach bezpieczeństwa, w fotelikach lub podstawkach . Kontrolowano również stan trzeźwości kierowców. W trakcie spotkań przypominano najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym  i korzyściach z korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików. W wielu przypadkach mundurowi odpowiadali na wątpliwości dotyczące przepisów związanych z przewozem dzieci. Bilans akcji to dziesiątki skontrolowanych pojazdów pod różnymi placówkami, kilkanaście stwierdzonych naruszeń. Wobec ujawnionych przypadków łamania przepisów, kraśniccy policjanci zapowiadają, że tego typu kontrole będą powtarzane i prowadzone częściej aby wyeliminować nieodpowiedzialne zachowania wśród kierowców, mogących w ten sposób narazić najmłodszych na niebezpieczeństwo.

Przypominamy, że dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu muszą jeździć w fotelikach bądź urządzeniach podtrzymujących.

Są jednak wyjątki od tej reguły:

- obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

- jeśli dziecko ma powyżej 135 centymetrów wzrostu, a ze względu na wagę i wzrost dziecka uniemożliwiony jest zakup fotelika, może ono podróżować z zapiętymi pasami na tylnym siedzeniu pasażera.

- jeśli w samochodzie nie mieści się trzeci fotelik, a podróżuje troje dzieci, jedno może podróżować z zapiętymi pasami bezpieczeństwa bez fotelika lub podkładki, pod warunkiem, że ukończyło 3 lata;

- dzieci mogą również podróżować bez fotelika taksówką, samochodem policji, straży miejskiej czy karetką.

Należy pamiętać, że fotelik na przednim siedzeniu nie może być odwrócony tyłem do kierunku jazdy gdy samochód wyposażony jest w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Trzeba ją najpierw wyłączyć. Przepisy nakładają również obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zainstalowanym zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującym w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Przepisy dotyczące ruchu drogowego jasno wskazują w sytuacjach nie przestrzegania ich, że kierujący może zostać ukarany mandatem karnym od 100 – 300 zł w zależności od czynu jakiego się dopuścił  wraz z przypisanymi do niego punktami karnymi od 5 – 15. Inną opcją zakończenia kontroli może być skierowanie przeciwko kierującemu wniosku o ukaranie do sądu.

młodszy aspirant Paweł Cieliczko

  • Kontrola pojazdów przez policję pod szkołą
  • Policjant oczekuje na kontrolę
  • Policjant w czasie akcji
  • Policjant w trakcie kontroli
Powrót na górę strony