Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 06.05.2021

inspektor Jacek Figielinspektor Jacek Figiel

Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku

 

Inspektor Jacek Figiel jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej oraz studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku zajmując stanowiska wykonawcze w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  •  Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Puławach
  •  Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Puławach
  •  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
  •  od 2021 Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku

Inspektor Jacek Figiel został odznaczony m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”

 


młodszy inspektor  Andrzej Ciołekmłodszy inspektor  Andrzej Ciołek

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Kraśniku

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Lublinie. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Kierownik Sekcji Chemii i Osmologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie
  • Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie
  • Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie
  • p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku

Młodszy inspektor Andrzej Ciołek został odznaczony m. in. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”

 

 

Powrót na górę strony